Παράταση υποβολής Πόθεν Έσχες

Με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο στη Βουλή ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με την υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων και μεταξύ άλλων, παρατείνεται μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία (31η.12.2024), η προθεσμία υποβολής από τα υπόχρεα πρόσωπα των προαναφερόμενων δηλώσεων, αρχικών σύμφωνα με τις οριζόμενες προϋποθέσεις, καθώς και ετήσιων για τα έτη 2023 και 2024. […]

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Το νέο πλαίσιο φορολόγησης

Οι νέες διατάξεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, το «Τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» και η έκπτωση δαπανών που αφορούν σε υπηρεσίες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων. Στο Μέρος Γ’ του νέου νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνονται οι διατάξεις για το νέο πλαίσιο φορολόγησης της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων και το νέο «Τέλος ανθεκτικότητας […]

Ελάχιστο τεκμαρτό καθαρό εισόδημα ατομικών επιχειρήσεων – Επισημάνσεις και διευκρινήσεις

Με τα άρθρα 13 και 15 έως 20 του ν. 5073/2023 θεσπίστηκαν νέες διατάξεις για τη φορολόγηση των ατομικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης ρυθμίστηκαν και ειδικότερα επιμέρους θέματα που αφορούν στις ζημιές και στην προκαταβολή φόρου για το έτος 2024 των ατομικών επιχειρήσεων που υπάγονται στις εν λόγω διατάξεις. Με το άρθρο 15 του ν. 5073/2023 […]

Έκπτωση δαπανών ανακαίνισης κτιρίων – Τροποποίηση άρθρου 39Β Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 39Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), περί δαπανών για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων, αντικαθίστανται, η εξουσιοδότηση της παρ. 3 τροποποιείται ως προς τα εξουσιοδοτούμενα όργανα και τη διαδικασία έκδοσης της κοινής απόφασης, και το άρθρο 39Β διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 39Β […]

Οι κυριότερες αλλαγές του Νέου Φορολογικού Νόμου (Ν. 5073/2023)

Η πλειονότητα των αλλαγών που προβλέπονται στον νέο νόμο θα τεθούν σε ισχύ από το 2024 και αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, το σύνολο των φορολογούμενων.  Η μεγαλύτερη αλλαγή έγκειται στον νέο τρόπο φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, η φορολόγηση των οποίων για τα εισοδήματα που απέκτησαν το φορολογικό έτος 2023 θα γίνει με τεκμαρτό τρόπο. Σύμφωνα […]

Ψηφιακή κάρτα εργασίας – Οι κλάδοι που θα την εφαρμόσουν από 1.1.2024

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπ. Εργασίας 113169/2023 με την οποία μεταξύ άλλων τροποποιείται το μέρος Α «Α. Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπ’ αρ. 49758/26-5-2022 απόφαση και καθορίζονται οι κλάδοι και ΚΑΔ των επιχειρήσεων που θα εφαρμόσουν την […]

Τα κίνητρα για τον μετασχηματισμό – συγχώνευση των επιχειρήσεων

Με το νομοσχέδιο που προωθείται από το Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων και βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση επιδιώκεται η παροχή φορολογικών κινήτρων στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση της «νηπιακής θνησιμότητάς» τους, την αύξηση της παραγωγικότητας και του μεγέθους τους, την προώθηση της μεταξύ τους συνεργασίας και, κατ’ επέκταση, την επίτευξη οικονομιών […]

Τριετίες: Διευκρινιστική εγκύκλιος για την αμοιβή του χρόνου προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και την αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε εγκύκλιο οδηγία που υπογράφει η Γενική Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Άννα Στρατινάκη, αναφορικά με την παροχή διευκρινήσεων επί του άρθρου 33 του ν.5053/2023 (Α’ 158) με τίτλο «Αμοιβή του χρόνου προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων». Οι βασικότερες οδηγίες που περιλαμβάνει η εγκύκλιος είναι: 1. […]

Ε.2057/2023 Παραγραφή έκδοσης και κοινοποίησης πράξεων προσδιορισμού

Ε 2057/2023 Θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για την έκδοση και κοινοποίηση πράξεων προσδιορισμού φόρων και επιβολής προστίμων». ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ   Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Εγκύκλιος που αφορά στην παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την προθεσμία εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβεί σε έκδοση και κοινοποίηση πράξεων […]