Οι κυριότερες αλλαγές του Νέου Φορολογικού Νόμου (Ν. 5073/2023)

neo-nomosxedio

Η πλειονότητα των αλλαγών που προβλέπονται στον νέο νόμο θα τεθούν σε ισχύ από το 2024 και αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, το σύνολο των φορολογούμενων. 

Η μεγαλύτερη αλλαγή έγκειται στον νέο τρόπο φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, η φορολόγηση των οποίων για τα εισοδήματα που απέκτησαν το φορολογικό έτος 2023 θα γίνει με τεκμαρτό τρόπο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επτά (7) στους δέκα (10) ελεύθερους επαγγελματίες δηλώνουν εισόδημα κάτω από το εισόδημα ενός μισθωτού, ο οποίος αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Ειδικότερα, 170.000 ελεύθεροι επαγγελματίες (το 27% του συνόλου) δηλώνουν ζημιές τα τελευταία πέντε (5) χρόνια. Επιπλέον, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα δημόσια έσοδα της χώρας από τη φορολογία των ελευθέρων επαγγελματιών διαμορφώθηκαν, το 2021, στο 0,8% του ΑΕΠ, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 2,1%.

Με τον νέο νόμο επέρχονται μεταβολές και στο φορολογικό καθεστώς όσων διαχειρίζονται ακίνητα, τα οποία διαθέτουν για βραχυχρόνιες μισθώσεις. Πιο συγκεκριμένα, όσοι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές έχουν στην κατοχή τους πάνω από τρία (3) ακίνητα, θα θεωρούνται πλέον επιχειρηματίες και θα πρέπει να προβούν σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και να υπαχθούν σε καθεστώς ΦΠΑ.

Ακόμη, από το νέο έτος οι αγοραπωλησίες ακινήτων θα πρέπει να διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και όχι με μετρητά. 

Αναλυτικότερα, οι βασικότερες αλλαγές που εισάγει ο νέος φορολογικός νόμος είναι οι εξής:

1. Η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και ατομικών επιχειρήσεων θα γίνει το 2024, για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2023, με τεκμαρτό τρόπο. Εξαιρέσεις προβλέπονται, για παράδειγμα, σε όσους ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές με μικρό πληθυσμό και στους πολύτεκνους (άρθρο 15).

2. Προβλέπεται οριζόντια μείωση κατά 50% του τέλους επιτηδεύματος που σήμερα είναι 650 ευρώ και πλέον θα διαμορφωθεί στα 325 ευρώ για όλους τους επιτηδευματίες και ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα. Για κάθε επιπλέον υποκατάστημα, το τέλος μειώνεται στα 300 ευρώ (άρθρο 12).

3. Οι μεταβιβάσεις ακινήτων θα γίνονται πλέον υποχρεωτικά με τη χρήση τραπεζικών μέσων. Κάθε συμβόλαιο που καταγράφει προκαταβολή, μερική ή ολική εξόφληση με μετρητά θα θεωρείται άκυρο και θα απαγορεύεται η μεταγραφή του (άρθρο 3).

4. Αυξάνεται το πρόστιμο για συναλλαγές με μετρητά. Για αγορές αξίας πάνω από 500 ευρώ με μετρητά, από 100 ευρώ που είναι σήμερα, θα διαμορφωθεί στο διπλάσιο της αξίας της απόδειξης (άρθρο 6).

5. Προβλέπεται υποχρεωτική διαβίβαση στην πλατφόρμα myDATA όλων των εσόδων και εξόδων. Τα έσοδα που θα δηλώνονται από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν θα μπορεί να είναι μικρότερα από τα έσοδα που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα. Επιπλέον, οι δαπάνες μιας επιχείρησης που δεν έχουν διαβιβαστεί δεν θα εκπίπτουν (άρθρο 4).

6. Θεσπίζονται κυρώσεις για παράβαση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ (άρθρο 8).

7. Προβλέπονται πρόστιμα για παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό (άρθρο 7).

8. Εφαρμόζονται κίνητρα στις οντότητες, οι οποίες επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων (άρθρο 11).

9. Ορίζεται αμοιβή από 100 μέχρι 3.000 ευρώ στους πολίτες που καταγγέλλουν, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Appodixi», περιστατικά εκδόσεως αποδείξεων από παραποιημένες ή παραβιασμένες ταμειακές μηχανές (άρθρο 26).

10. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για νοθεία, λαθρεμπόριο καυσίμων ή παρεμπόδιση του ελέγχου. Ειδικότερα, προβλέπεται σφράγιση της εγκατάστασης για δύο (2) χρόνια, ενώ ορίζεται ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η εγκατάσταση σφραγίστηκε, δεν θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν στη διακίνηση ενεργειακών προϊόντων επίσης για δύο (2) χρόνια από τη διαπίστωση της παράβασης (άρθρο 22).

11. Θεσπίζεται ανώτατο ετήσιο όριο διάρκειας εξήντα (60) ημερών σε κάθε βραχυχρόνια μίσθωση (άρθρο 28).

12. Επεκτείνεται το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, που είναι 0,5 % επί των εσόδων (άρθρο 28).

13. Καταργείται ο φόρος διαμονής και επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, το οποίο θα επιβαρύνει επιπλέον και όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις (άρθρο 30). 

14. Μειώνονται οι φόροι συγκέντρωσης κεφαλαίου (από 0,5% σε 0,2%) και χρηματιστηριακών συναλλαγών κατά 50% σε 1 τοις χιλίοις (άρθρα 49 και 50).

15. Προβλέπονται μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ. Μονιμοποιούνται οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ σε μεταφορές, τουριστικό πακέτο, γυμναστήρια, σχολές χορού, εισιτήρια στους κινηματογράφους, τα θέατρα και ζωολογικούς κήπους καθώς και αγαθά σχετιζόμενα με τη δημόσια υγεία (άρθρο 53).

 

Πηγή: syntagmawatch.gr